Tampereen Puuseppien Ay

Tampereen puuseppien ammattiyhdistyksen historiaa

Tampereen Puuseppien Ammattiyhdistys eli Tampereen puusepät perustettiin maaliskuussa vuonna 1898.

Teollistuminen oli hyvässä vauhdissa ja lopettettujen kisälliveljeskuntien tilalle kaivattiin ammattijärjestöä yhteistä etu ajamaan. Ajan hengen mukaisesti myös työnantajat olivat mukana uudessa järjestössä, jossa yhteistoiminnan ihanteet, sivistyspyrkimykset, ammattikuntien edunvalvontahenki ja ammatillisuus olivat etusijalla.

Kun yhteiskunta radikalisoitui, muuttuivat myös ammattiyhdistyksen painotukset. Yhteistoiminta työnantajien kanssa väheni ja työntekijöille hankittiin etuja kovinkin keinoin. Ammattitaidon ylläpitäminen jäi pois yhdistyksen tehtävistä.

1970 -luvulla sivistyksellinenkin toiminta väheni. Nyt on jäljellä pääasiassa vain ammattikuntien edunvalvontahenki.

Nähtäväksi jää palaako Tampereen Puuseppien Ammattiyhdistys juurilleen, kokonaisvaltaiseksi ammatilliseksi yhteisöksi, jonka kanssa jäsenet voivat elää myös jokapäiväistä arkea.

Teollisuusliitto

Viiri