Tampereen
Puuseppien Ammattiyhdistys

eli Tampereen puusepät kuuluu osana Teollisuusliittoon. Yhdistys perustettiin maaliskuussa vuonna 1898.

Teollistuminen oli hyvässä vauhdissa ja lopetettujen kisälliveljeskuntien tilalle kaivattiin ammattijärjestöä yhteistä etua ajamaan. Ajan hengen mukaisesti myös työnantajat olivat mukana uudessa järjestössä, jossa yhteistoiminnan ihanteet, sivistyspyrkimykset, ammattikuntien edunvalvontahenki ja ammatillisuus olivat etusijalla.

Kun yhteiskunta radikalisoitui, muuttuivat myös ammattiyhdistyksen painotukset. Yhteistoiminta työnantajien kanssa väheni ja työntekijöille hankittiin etuja kovinkin keinoin. Ammattitaidon ylläpitäminen jäi pois yhdistyksen tehtävistä.

1970-luvulla sivistyksellinenkin toiminta väheni. Nyt on jäljellä pääasiassa vain ammattikuntien edunvalvontahenki.

Nähtäväksi jää palaako Tampereen Puuseppien Ammattiyhdistys juurilleen, kokonaisvaltaiseksi ammatilliseksi yhteisöksi, jonka kanssa jäsenet voivat elää myös jokapäiväistä arkea.